Nhà thờ - từ đường họ Cao tại Xuân Tân - Xuân Trường - Nam Định

Posted by   Admin Admin
01/11/2018
0


Về thăm nhà thờ chi họ Cao tại Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định. Công trình được hoàn thành năm 2014 bởi Đồ thờ Hải Mạnh cùng anh em dòng tộc. Tự cảm biết ơn tổ tiên, anh em đoàn kết để xây dựng ngôi từ đường, con cháu truyền đời hương khói, nhắc nhở nhau giữ truyền thống dòng họ, tưởng nhớ công ơn tổ tiên.Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Bài viết mới

What clients say