Bát Biểu (Bát Bửu) - Chấp Kích

Còn hàng
dothohaimanh4

Chấp kích - Bát xà mâu là bộ binh khí thờ được làm bằng gỗ toàn bộ hoặc một phần bằng đồng. Chấp kích - Bát xà mâu thường dùng ở đình làng, đền miếu và từ đường dòng họ.

Còn hàng
dothohaimanh1
Bộ bát biểu hai giá Bộ bát biểu gỗ dổi gồm 2 giá, 4 biểu và 2 biển tên, được làm theo mẫu cổ, sơn thiếp truyền thống. Bát bửu (hoặc bát biểu) là bộ đồ thờ bằng gỗ, sơn son thiếp vàng, gồm 8 vũ khí thời cổ, thường bài trí ở gian giữa, trước hậu cung các ngôi đình, đền, miếu, nghè, chùa. Bát bửu là một trong những kiểu trang trí trong các cơ sở thờ tự của người Trung Hoa, được người Việt tiếp biến và chuyển hóa. Bộ bát bửu ở các không gian thờ tự khác nhau cũng có các mô tip khác nhau, có thể phân ra thành 3 loại. Đó là trong các cơ sở thờ tự của tín ngưỡng dân gian; trong chùa của Phật giáo và trong văn miếu của Nho giáo, đạo...