Mẫu tủ thờ đẹp

Đồ Đồng

Khám thờ gia tiên - khám thờ Mẫu

KHÁM THỜ GIA TIÊN, KHÁM THỜ MẪU, KHÁM THỜ THÁNH

Khám thờ là một đồ vật không thể thiếu trên các ban thờ. Đây được coi như là nơi tọa lạc của các vị thánh, thần, phật, các vị gia tiên. Các loại khám thờ phân theo mục đích thờ cúng bao gồm : Khám thờ mẫu, khám thờ tổ (khám thờ gia tiên), khám thờ tượng,v.v. Tùy vào những vị thần thánh, phật hay gia tiên mà ta có sự lựa chọn khám thờ cho phù hợp.


Khám thờ tướng quân Cao Lỗ - Thủy Tổ Cao Tộc Việt Nam

Cấu tạo khám thờ

Khám thờ được sơn son thiếp vàng hoặc thiếp bạc, kín 3 mặt (tả, hữu và mặt sau), mặt trước là một cửa sổ nhỏ có thể khép, mở. Khám thờ thường được chạm trổ rất tinh tế. Trên cùng là mái được chạm hình lá hóa rồng chầu nguyệt. Mặt trước khám gồm nhiều "cửa võng" theo lối "trướng rủ màn che", với những họa tiết lá hóa rồng. Hai cánh cửa trước được chạm rồng tinh xảo, bên trong thường đặt bài vị (thần chủ). Dưới cùng là chân khám được chạm thúc nổi đầu hổ phù.


Khám thờ có các kích thước:
- Khám tiểu ( 8 tấc)
- Khám Trung (1 thước)
- Khám Đại ( 1 thước 2)
- Khám 60 ( 1 thước rưỡi)
- Khám 70
- Khám gian : khám 90; khám 120; khám 150;v.v...

Khám thường được sơn son thếp vàng, thếp bạc hoặc sơn PU.
Chất liệu gỗ chủ yếu làm khám gồm gỗ dổi, gỗ vàng tâm, gỗ mít, gỗ tràm...

1 2 3 4

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận