Khám thờ gia tiên - khám thờ Mẫu

KHÁM THỜ GIA TIÊN, KHÁM THỜ MẪU, KHÁM THỜ THÁNH

Bảng giá khám thờ tham khảo ( cập nhật 30/03/2023)


STT Tên hàng Đơn vị Đơn giá 
(nghìn đồng)
Kích thước bao
(gần đúng)
1 Khám tiểu cỗ    2,200 DxRxC =37x22x61
2 Khám trung cỗ    2,400 DxRxC =48x22x75
3 Khám đại cỗ    2,800 DxRxC =55x22x89
4 Khám 60 (khám 4 cánh) cỗ    4,500 DxRxC =75x27x97
5 Khám 70 (khám 4 cánh) cỗ    5,500 DxRxC = 81x27x107
6 Khám 90 (khám gian 3 cung) cỗ    7,500 DxRxC =117x45x119
7 Khám 120 (khám gian 3 cung) cỗ    9,500 DxRxC = 145x45x137
8 Khám 150 (khám gian 3 cung) cỗ  13,500 DxRxC=175x61x153

Khám thờ là một đồ vật không thể thiếu trên các ban thờ. Đây được coi như là nơi tọa lạc của các vị thánh, thần, phật, các vị gia tiên. Các loại khám thờ phân theo mục đích thờ cúng bao gồm : Khám thờ mẫu, khám thờ tổ (khám thờ gia tiên), khám thờ tượng,v.v. Tùy vào những vị thần thánh, phật hay gia tiên mà ta có sự lựa chọn khám thờ cho phù hợp.

Khám thờ tượng


Khám thờ tướng quân Cao Lỗ - Thủy Tổ Cao Tộc Việt Nam

Cấu tạo khám thờ

Khám thờ được sơn son thiếp vàng hoặc thiếp bạc, kín 3 mặt (tả, hữu và mặt sau), mặt trước là một cửa sổ nhỏ có thể khép, mở. Khám thờ thường được chạm trổ rất tinh tế. Trên cùng là mái được chạm hình lá hóa rồng chầu nguyệt. Mặt trước khám gồm nhiều "cửa võng" theo lối "trướng rủ màn che", với những họa tiết lá hóa rồng. Hai cánh cửa trước được chạm rồng tinh xảo, bên trong thường đặt bài vị (thần chủ). Dưới cùng là chân khám được chạm thúc nổi đầu hổ phù.Khám thờ có các kích thước:

- Khám tiểu ( 8 tấc)

- Khám Trung (1 thước)

- Khám Đại ( 1 thước 2)

- Khám 60 ( 1 thước rưỡi)

- Khám 70

- Khám gian : khám 90; khám 120; khám 150;v.v...

Khám thường được sơn son thếp vàng, thếp bạc hoặc sơn PU.
Chất liệu gỗ chủ yếu làm khám gồm gỗ dổi, gỗ vàng tâm, gỗ mít, gỗ tràm...

Xem Nhanh Xem Nhanh

Xem Nhanh
Khám thờ gia tiên mẫu Khám tiểu gỗ dổi -4%
DTHM
2,400,000  2,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám tiểu gỗ mít -4%
DTHM
2,300,000  2,400,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám trung gỗ mít -4%
DTHM
2,500,000  2,600,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám đại gỗ dổi -17%
DTHM
2,900,000  3,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám đại gỗ mít -13%
DTHM
2,800,000  3,200,000 
Còn hàng
+
DTHM
8,700,000  9,500,000 
Còn hàng
+
DTHM
10,500,000  11,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám gian gỗ mít (khám 150) -12%
DTHM
14,500,000  16,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám gian gỗ mít (khám 90) -6%
DTHM
8,500,000  9,000,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám 60 gỗ mít -4%
DTHM
4,300,000  4,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám 70 gỗ dổi -5%
DTHM
5,500,000  5,800,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám 70 gỗ mít -4%
DTHM
5,300,000  5,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám gian gỗ dổi (khám 120) -8%
DTHM
11,500,000  12,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ gia tiên mẫu Khám 60 gỗ dổi -6%
DTHM
4,800,000  5,100,000 
Còn hàng
+
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
Khám đại thờ gỗ dổi -17%
DTHM
2,900,000  3,500,000 
Còn hàng
+
Khám đại thờ gỗ mít -13%
DTHM
2,800,000  3,200,000 
Còn hàng
+
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
Khám tiểu thờ gỗ dổi -4%
DTHM
2,400,000  2,500,000 
Còn hàng
+
Khám tiểu thờ gỗ mít -4%
DTHM
2,300,000  2,400,000 
Còn hàng
+
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
Khám trung thờ gỗ dổi -4%
DTHM
2,700,000  2,800,000 
Còn hàng
+
Khám trung thờ gỗ mít -4%
DTHM
2,500,000  2,600,000 
Còn hàng
+
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
Khám gian thờ gỗ mít (khám 120) -9%
DTHM
10,500,000  11,500,000 
Còn hàng
+
Khám gian thờ gỗ mít (khám 150) -12%
DTHM
14,500,000  16,500,000 
Còn hàng
+
Khám gian thờ gỗ mít (khám 90) -6%
DTHM
8,500,000  9,000,000 
Còn hàng
+
DTHM
16,500,000 
Còn hàng
+
-8%
DTHM
8,700,000  9,500,000 
Còn hàng
+
Khám gian thờ gỗ dổi (khám 120) -8%
DTHM
11,500,000  12,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ 70 gỗ mít -4%
DTHM
5,300,000  5,500,000 
Còn hàng
+
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
Khám thờ 70 gỗ dổi -5%
DTHM
5,500,000  5,800,000 
Còn hàng
+
DTHM
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
Khám thờ 60 gỗ mít -4%
DTHM
4,300,000  4,500,000 
Còn hàng
+
Khám thờ 60 gỗ dổi -6%
DTHM
4,800,000  5,100,000 
Còn hàng
+