Ngai ỷ thờ gia tiên thờ tổ

Ngai thờ - Ỷ thờ

Ngai thờ (còn gọi là ỷ thờ) là một hiện vật tạo thế uy nghi cho thần thánh hoặc các vị gia tiên.

Ngai thờ bao gồm tay ngai, thân ngai, lưng ngai, bệ và chân ngai. Tay ngai tròn ở trên cùng ôm lấy lưng rồi chạy ra hai bên về phía trước. Tay ngai như thân của đôi rồng, đầu tay ngai được chạm hai đầu rồng trong tư thế quay chéo vào để chầu bài vị (thần chủ) đặt trên ngai. Thân ngai thường bao gồm hai trụ chính đỡ cổ tay ngai, một số trụ phụ ở hai bên. Lưng ngai là mảnh ván hơi cong ra phía sau, được bổ ô cân đối, với những đề tài trang trí như rồng, linh thú và hoa thiêng cùng vân xoắn. Bệ ngai phía dưới được chia nhiều cấp nhô ra ,thụt vào với các đường diềm phang hoặc cong vỏ măng , trên đó trang trí những cánh sen vuông, rồng, lân, hoa cúc và nhiều biểu tượng khác. Dưới cùng là bốn chân ngai thường dưới dạng chân quỳ.

Ngai thờ hay ỷ thờ được đặt ở giữa và trong cùng trên ban thờ. Bên trong ngai thờ thường đặt bài vị (thần chủ ) tượng trưng cho sự hiện diện của người đã khuất trong gia đình hoặc các vị thần thánh. Với cách bài trí này, ngai thờ còn tượng trưng cho chiếc ghế dành cho tổ tiên thuộc hàng cao nhất để có thể quan sát, chứng giám và phù hộ cho toàn bộ con cháu trong gia đình, dòng tộc.

Ngai thường được sơn son thiếp vàng, thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60...

Kích thước ngai thờ được chế tác theo các cung tốt trên thước Lỗ Ban và chất liệu gỗ chủ yếu làm ngai thờ gồm gỗ dổi, gỗ vàng tâm, gỗ mít, gỗ tràm...

Còn hàng
DTHM
Ngai thờ - Ỷ thờ mẫu cổ Ngai thờ mẫu cổ (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của khách. Chất liệu gỗ chủ...
Còn hàng
DTHM
Ngai thờ - Ỷ thờ gia tiên Ngai thờ gia tiên (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của khách. Chất liệu gỗ...
Còn hàng
DTHM
Ngai thờ - Ỷ thờ sơn son Ngai thờ sơn son (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của khách. Chất liệu gỗ...
Còn hàng
DTHM16
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ mít mẫu ngai vách Ngai thờ gỗ mít mẫu ngai vách (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của...
Còn hàng
DTHM17
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ mít mẫu con tiện mình trơn Ngai thờ gỗ mít mẫu con tiện mình trơn (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước...
Còn hàng
DTHM18
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ dổi mẫu con tiện mình trơn Ngai thờ gỗ dổi mẫu con tiện mình trơn (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước...
Còn hàng
DTHM
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ dổi mẫu vách tay trơn Ngai thờ gỗ dổi mẫu vách tay trơn (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu...
Còn hàng
DTHM
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ vàng tâm mẫu vách tay trơn Ngai thờ gỗ vàng tâm mẫu vách tay trơn (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước...
Còn hàng
DTHM14
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ mít mẫu vách tay trơn Ngai thờ (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của khách. Chất...
Còn hàng
DTHM15
Ngai thờ - Ỷ thờ đặt tượng thờ Ngai thờ tượng (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của khách. Chất liệu...
Còn hàng
DTHM12
Ngai ỷ gỗ vàng tâm mẫu ngai vách Ngai thờ gỗ vàng tâm mẫu ngai vách (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của...
Còn hàng
DTHM13
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ vàng tâm mẫu con tiện mình trơn Ngai thờ gỗ vàng tâm mẫu con tiện mình trơn đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu...
Còn hàng
DTHM10
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ vàng tâm mẫu con tiện mình rồng Ngai thờ gỗ vàng tâm mẫu con tiện mình rồng (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt...
Còn hàng
DTHM11
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ dổi mẫu ngai vách Ngai thờ gỗ dổi mẫu ngai vách (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu cầu của...
Còn hàng
DTHM9
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ dổi con tiện mình rồng Ngai thờ gỗ dổi con tiện mình rồng (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu...
Còn hàng
DTHM8
Ngai thờ - Ỷ thờ gỗ mít con tiện mình rồng Ngai thờ gỗ mít con tiện mình rồng (còn gọi là ỷ thờ) đặt tại lớp trong cùng trong cách bài trí ban thờ với ý nghĩa là chiếc ghế cao nhất dành cho tổ tiên. Bên trong ngai có thể đặt thần chủ hay bài vị . Ngai thờ là vật thiêng được thờ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, là vật thiêng chứng kiến những thăng trầm của cả gia tộc nên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng của một dòng tộc, một gia đình. Ngai thường được sơn son thiếp vàng , thiếp bạc hoặc sơn PU. Ngai thờ gồm các loại: Ngai tiểu, ngai trung, ngai đại, ngai 60....Khách hàng có thể đặt kích thước theo nhu...